Styrket evidens
for den forskel I gør

Fra "oplevet effekt" til validerede effektmålinger

Valide målinger - også med få deltagere

Unikke muligheder for benchmarking

Eksempler på cases

RED Center

RED bruger Socialwise til effektmåling på krisecentret RED+ og i RED Rådgivning

Læs mere

Mindzone

Mindzone bruger Socialwise til at måle effekten af deres trivselsforløb for børn

Læs mere

Ny Mor i Danmark

DRC Dansk Flygtningehjælp bruger Socialwise til effektmåling i projekt Ny Mor i Danmark

Læs mere